Selecteer een pagina

Webdesign in flow

Privacyverklaring

Privacy Verklaring
Webdesign in flow respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van jouw gegevens serieus door passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jouw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Het verwerken van persoonsgegevens is alleen bedoeld voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deT elecommunicatiewet.

Waarvoor zijn de gegevens nodig?
Webdesign in flow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Verzenden van relevante informatie via een e-mail, Whatsapp of nieuwsbrief.
● Het afhandelen van jouw betaling.
● Je te bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Welke gegevens worden verzameld?
● Wanneer jij je online aanmeldt voor de weggever, nieuwsbrief of een contactformulier invult,
● als je akkoord gaat om een traject, training, sessie te volgen,
● als je andere aanvragen doet voor een van de diensten van Webdesign in flow, dan zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. De gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
● Voor- en achternaam
● E-mailadres
● Postcode, huisnummer
● Straatnaam, woonplaats
● (Persoonlijke) website
● Telefoonnummer
● Bedrijfsnaam

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijnen zijn:

● Vijf kalenderjaren voor de dossiergegevens. Dit betreft geschreven voorbereidingen en aantekeningen naar aanleiding van een website traject en/of begeleiding in (online) marketing.
● Zeven kalenderjaren voor de factuurgegevens. Dit in verband met de verplichting in deze van de Belastingdienst.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je deze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics
Wordt toegepast om de website te kunnen optimaliseren n.a.v. bezoekersgedrag. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Let op: Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Je persoonlijk herleiden is om die reden daarom niet mogelijk. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden via deze link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Social Media
Van de volgende Social Media-kanalen heb ik de buttons geplaatst.
● Instagram
● LinkedIn
● Pinterest
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer zullen worden verwerkt. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je een schriftelijk verzoeken indienen om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op:
● Het wissen van jouw persoonsgegevens;
● Het beperken van de verwerking;
● Tegen de verwerking bezwaar maken;
● Het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.

Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Het verzoek zal binnen vier weken in behandeling genomen worden.

Wijzigingen
Webdesign in flow behoudt het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.